Zpracování digitální fotografie

Tento kurz je určen pouze pro posluchače U3V.Do kurzu již není možné se hlásit, je obsazen.Termín konání: 13. 4. - 6. 5. 2010

Místo konání: učebna č. 23A, Pedagogické fakultě MU, Brno, Poříčí 31.

Odborný garant předmětu: Ing. Martin Dosedla

Cílem kurzu je získání informací a znalostí z oblasti vytváření a zpracování digitální fotografie na osobním počítači. Účastník se dozví o principu a funkcích digitálního fotoaparátu a naučí se správně pořizovat fotografie s využitím možností, které jeho fotoaparát nabízí. Naučí se přenést fotografii do počítače i s využitím klasické fotografie a scanneru. V počítači bude umět fotografii zpracovat s využitím prohlížeče fotografií a grafických editorů a naučí se ji dále upravovat, opravovat chyby, dělat fotomontáže apod. Vytvořenou a popřípadě upravenou fotografii se naučí ukládat na přenosná média, vkládat do dokumentů, archivovat, posílat elektronickou poštou, tisknout a upravovat i zveřejňovat na Internetu.

Kromě nabízených kurzů máte rovněž možnost bezplatně využívat počítačovou učebnu č. 23A pro samostudium a cvičení každý pátek od 9.00 – 15.00 h. Přítomen je vždy asistent, který je vám k dispozici.

Maximální počet účastníků kurzu je 10 osob.

Bližší informace o termínech konání získáte na studijním odboru RMU.

Do kurzu se můžete přihlásit u paní Černoškové na Studijním odboru RMU, Žerotínovo nám. 9, dveře č. 274, nejpozději do 20. 4. 2010.

Propagační video Univerzity třetího věku

U3V na Facebooku