Zpracování digitální fotografie podzim 2010

Tento kurz je určen pouze pro posluchače U3V.

Do kurzu již není možné se hlásit, je plně obsazen!!!
Termín konání: 19. 10. - 16. 11. 2010 (výuka probíhá dvakrát týdně, vždy v úterý a ve čtvrtek od 16:00 do 19:00)

Odborný garant předmětu: Ing. Martin Dosedla

Cílem kurzu je získání informací a znalostí z oblasti vytváření a zpracování digitální fotografie na osobním počítači. Účastník se dozví o principu a funkcích digitálního fotoaparátu a naučí se správně pořizovat fotografie s využitím možností, které jeho fotoaparát nabízí. Naučí se přenést fotografii do počítače i s využitím klasické fotografie a scanneru. V počítači bude umět fotografii zpracovat s využitím prohlížeče fotografií a grafických editorů a naučí se ji dále upravovat, opravovat chyby, dělat fotomontáže apod. Vytvořenou a popřípadě upravenou fotografii se naučí ukládat na přenosná média, vkládat do dokumentů, archivovat, posílat elektronickou poštou, tisknout a upravovat i zveřejňovat na Internetu.

Kromě nabízených kurzů máte rovněž možnost bezplatně využívat počítačovou učebnu č. 23A pro samostudium a cvičení každý pátek od 9.00 – 15.00 h. Přítomen je vždy asistent, který je vám k dispozici.

Maximální počet účastníků kurzu je 15 osob.

Bližší informace o místu konání získáte na studijním odboru RMU.

Do kurzu se můžete přihlásit u paní Černoškové na Studijním odboru RMU, Žerotínovo nám. 9, dveře č. 274.

Přihláška na kurz zde ke stažení.

Propagační video Univerzity třetího věku

U3V na Facebooku