Živá díla české literatury

Tento kurz je určen pouze pro posluchače U3V.


Nad rámec základního programu U3V vám nabízíme kurz:Živá díla české literatury.

Termín kurzu: 22. 11. – 13. 12. 2011, vždy v úterý 10:00 – 11:30 hod.

Lektor kurzu: Mgr. Tomáš Svoboda

Obsahová náplň kurzu:

Cyklus přednášek se bude věnovat otázce, jakou měrou je dosud živý odkaz literatury 19. století. Klíčová díla této epochy si rozebereme v kontextu širších dobových souvislostí. Na konkrétních textech si vysvětlíme, jak politika a soudobé myšlenkové proudy vstupovaly do beletristických textů a jakým způsobem literatura následně ovlivňovala postoje českého člověka 19. století.

Předběžný program přednášek:

  • Literatura v rukou tvůrců národa 
  • „Tak máme tu konstituci…“ aneb K. H. Borovský
  • Jan Neruda a jeho souputníci
  • Co nám odkázal sklonek 19. století?

Do kurzu se můžete přihlásit u paní Strmiskové na Studijním odboru RMU, Žerotínovo nám. 9, dveře č.274.

Přihláška na kurz ke stažení zde.

Propagační video Univerzity třetího věku

U3V na Facebooku