Zdravá výživa jaro 2011

Tento kurz je určen pouze pro posluchače U3V.

Nad rámec základního programu U3V vám nabízíme ve spolupráci s Lékařskou fakultou kurz: Zdravá výživa.

Termín kurzu: 30. 3. – 27. 4. 2011, vždy ve středu 13:00 – 14:30 hod.

Lektor: Mgr. Martin Forejt, Ph.D.

Obsahová náplň kurzu:

  • 30. 3. 2011 Jak dnešní medicína umí přesně hodnotit tělesné složení člověka. Popis jednotlivých složek našeho těla a jejich význam pro naše zdraví. Praktická ukázka a možnost změřit sebe i ostatní na nejmodernějším přístroji pro hodnocení tělesného složení InBody. Výuka práce s tímto přístrojem.
    (Pozn. Před měřením je nutné 2,5 hodiny nic nejíst a nepít. Měření se neprovádí u lidí s kardiostimulátorem)
  • 6. 4. 2011 Seznámení se s programem umožňujícím vyhodnocení stravovacích záznamů a jeho praktické vyzkoušení. Co vše je možné vyčíst ze stravovacího záznamu z hlediska hlavních živin, příjmu energie a jejího rozložení. Co znamená pravidelnost stravy. Jak vznikají pocity sytosti, hladu a chutě.
  •  13. 4. 2011 Pestrost stravy a její hodnocení dle potravinové pyramidy a nutričního skóre. Popis rozložení konzumace jednotlivých potravinových skupin během dne. Hodnocení vlastních stravovacích záznamů a jejich následná úprava z hlediska zastoupení všech potravinových skupin, jejich pestrosti a vhodnosti v rámci denní doby.
  • 20. 4. 2011 Vláknina, její zdroje, funkce a obsah v potravinách, doporučený denní příjem. Hodnocení příjmu vlákniny ve vlastních stravovacích záznamech. Značení potravin, práce s údaji na obalech od potravin, porovnávání, včetně obsahu vlákniny.
  •  27. 4. 2011 Příjem tekutin, jejich funkce, doporučené množství tekutin za den a propočet dle náplně dne. Vhodné zdroje tekutin a jejich zařazování v průběhu dne, pravidelnost. Práce s obaly od tekutin. Potravinové zdroje tekutin a jejich význam a podíl na celkovém denním příjmu tekutin.

Do kurzu se můžete přihlásit u paní Strmiskové na Studijním odboru RMU, Žerotínovo nám. 9, dveře č. 274.

Přihláška na kurz ke stažení zde.

Propagační video Univerzity třetího věku

U3V na Facebooku