Zdravá výživa 2011

Tento kurz je určen pouze pro posluchače U3V.

Do kurzu již není možné se hlásit, je plně obsazen!!!


Nad rámec základního programu U3V vám nabízíme ve spolupráci s Lékařskou fakultou kurz: Zdravá výživa.

Termín kurzu: 20. 10. – 24. 11. 2010 (kurz probíhá ve dvou skupinách vždy ve středu od 13:00 do 14:30 a od 14:45 do 16:15)

Odborný garant předmětu: Mgr. Martin Forejt, Ph.D.

Kurz probíhá formou přednášek.

Témata přednášek:

1) 20.10.2010 Jak dnešní medicína umí přesně hodnotit tělesné složení člověka. Popis jednotlivých složek našeho těla a jejich význam pro naše zdraví. Praktická ukázka a možnost změřit se na nejmodernějším přístroji pro hodnocení tělesného složení InBody.

(Pozn. Před měřením je nutné 2,5 hodiny nic nejíst a nepít. Měření se neprovádí u lidí s kardiostimulátorem)

2) 27.10.2010 Seznámení se s programem umožňujícím vyhodnocení stravovacích záznamů a jeho praktické vyzkoušení.Co vše je možné vyčíst ze stravovacího záznamu z hlediska hlavních živin, příjmu energie a jejího rozložení.Co znamená pravidelnost stravy. Jak vznikají pocit sytosti, hladu a chutě.

3) 3.11.2010 Pestrost stravy a její hodnocení dle potravinové pyramidy a nutričního skóre. Popis rozložení konzumace jednotlivých potravinových skupin během dne. Hodnocení vlastních stravovacích záznamů a jejich následná úprava z hlediska zastoupení všech potravinových skupin, jejich pestrosti a vhodnosti v rámci denní doby.

4) 10.11.2010 Vláknina, její zdroje, funkce a obsah v potravinách, doporučený denní příjem. Hodnocení příjmu vlákniny ve vlastních stravovacích záznamech. Značení potravin, práce s údaji na obalech od potravin, porovnávání, včetně obsahu vlákniny.

5) 24.11.2010 Příjem tekutin, jejich funkce, doporučené množství tekutin za den a propočet dle náplně dne. Vhodné zdroje tekutin a jejich zařazování v průběhu dne, pravidelnost. Práce s obaly od tekutin. Potravinové zdroje tekutin a jejich význam a podíl na celkovém denním příjmu tekutin.

Maximální počet účastníků kurzu je 10 osob v každé ze dvou skupin.

Bližší informace o místu konání získáte na studijním odboru RMU.

Do kurzu se můžete přihlásit u paní Černoškové na Studijním odboru RMU, Žerotínovo nám. 9, dveře č. 274.

Přihláška na kurz zde ke stažení.

Propagační video Univerzity třetího věku

U3V na Facebooku