Základy umělecké grafiky

Tento kurz je určen pouze pro posluchače U3V.

Do kurzu již není možné se hlásit, je plně obsazen.


Nad rámec základního programu U3V vám ve spolupráci s Pedagogickou fakultou MU nabízíme kurz:Základy umělecké grafiky.

Termín kurzu: 23. 11. – 14. 12. 2011, vždy ve středu 14:00 – 17:00 hod.

Lektor kurzu: doc. PaedDr. Jiří Vaněk

Obsahová náplň kurzu:

1. Úvodní lekce - obecný přehled technologie nejznámějších postupů v umělecké grafice.
2. Techniky tisku z výšky, praktické seznámení s technikou linorytu, popř. dřevořezu.
3. Možnosti využití dalších jednoduchých způsobů tisku z výšky (tzv. aplikované grafické
techniky).
4. Techniky tisku z hloubky, praktické seznámení s technikami suchá jehla, lept, strukturální
hlubotisk, popř. zájemcům bude umožněno vyzkoušení i dalších možností hlubotisku.

Do kurzu se můžete přihlásit u paní Strmiskové na Studijním odboru RMU, Žerotínovo nám. 9, dveře č.274.


Propagační video Univerzity třetího věku

U3V na Facebooku