Základy tvůrčí a digitální fotografie a její zpracování

Tento kurz je určen pouze pro posluchače U3V.

Do kurzu již není možné se hlásit. Je zcela zaplněn!!!

Nad rámec základního programu U3V vám nabízíme ve spolupráci s Fakultou informatiky MU kurz: Základy tvůrčí a digitální fotografie a její zpracování.

Termín kurzu: 15. 11. – 13. 12. 2011, vždy v úterý a ve čtvrtek 16:00 – 19:00 hod.

Lektor: Ing. Martin Dosedla

Obsahová náplň kurzu:

Posluchači kurzu získají znalosti a dovednosti z oblasti vytváření a zpracování digitální fotografie na osobním počítači. Dozví se o principu a funkcích digitálního fotoaparátu, naučí se správně pořizovat fotografie s využitím možností, které fotoaparát nabízí. Naučí se přenést fotografii do PC i s využitím scanneru. V počítači si osvojí zpracování fotografie s využitím grafických editorů (Zoner PhotoStudio, Google Picasa, Adobe Photoshop) a naučí se ji dále upravovat, opravovat chyby, dělat fotomontáže apod. Fotografie se naučí ukládat na přenosná média, vkládat do dokumentů, archivovat, posílat elektronickou poštou, tisknout a zveřejňovat na Internetu. Posluchači si mohou donést vlastní fotoaparát nebo jim bude zapůjčen.

Do kurzu se můžete přihlásit u paní Strmiskové na Studijním odboru RMU, Žerotínovo nám. 9, dveře č. 274.
Propagační video Univerzity třetího věku

U3V na Facebooku