Základy grafického design II

Tento kurz je určen pouze pro posluchače U3V.Do kurzu již není možné se hlásit, je obsazen.


Nad rámec základního programu U3V vám nabízíme ve spolupráci s Katedrou počítačové grafiky a designu, Fakultou informatiky MU pokračování kurzu Základy grafického designu.

Termín kurzu:  26. 3. – 14. 5. 2010

Odborný garant předmětu:  doc. Mgr. Vítězslav Švalbach

Opakovat s posluchači práci v počítačových grafických programech; složitější grafické práce (značka a logotyp); program se může upravit či obohatit o další úkoly podle přání a úrovně posluchačů.

Náplň jednotlivých cvičení bude co nejvíce přizpůsobena požadavkům účastníků.

Předpokládaná základní témata a oblasti jsou:

  • Typografické hry (základy typografické kompozice; inzerát)
  • Typografický plakát (skici a koncepce; realizace na PC)
  • Typografické vyjádření abstrakt (typografické hříčky)
  • Časopis (podle vlastní volby; obálka, několik vnitřních stran)

Maximální počet účastníků kurzu je 12 osob.

Bližší informace o termínech konání získáte na studijním odboru RMU.

Do kurzu se můžete přihlásit  u paní Černoškové  na Studijním odboru RMU, Žerotínovo nám. 9, dveře č. 274, nejpozději do  20. 3. 2010.

Propagační video Univerzity třetího věku

U3V na Facebooku