Využívání služeb knihoven MU a základy vyhledávání informací

Tento kurz je určen pouze pro posluchače U3V.

Do kurzu již není možné se hlásit, je plně obsazen.

Nad rámec základního programu U3V vám nabízíme ve spolupráci s Ústavem české literatury Filozofické fakulty Masarykovy univerzity kurz: Využívání služeb knihoven MU a základy vyhledávání informací.

Termín kurzu: 4. 11. – 25. 11. 2011, vždy v pátek vždy v 8:30 – 10:00 hod.

Lektor kurzu: Mgr. Irena Šléglová

Obsahová náplň kurzu:

Seznámíte se s provozem a službami Ústřední knihovny FSS a studovny U3V, naučíte se pracovat se souborným katalogem a zjistíte další možnosti vyhledávání informací (Jednotná informační brána, databáze Anopress). Součástí kurzu je také bezplatná registrace do knihovny, která vám umožní navštěvovat další fakultní knihovny MU.

Do kurzu se můžete přihlásit u paní Strmiskové na Studijním odboru RMU, Žerotínovo nám. 9, dveře č. 274.

Propagační video Univerzity třetího věku

U3V na Facebooku