Výroba drátěných ozdob a šperků

Tento kurz je určen pouze pro posluchače U3V.Do kurzu již není možné se hlásit, je obsazen.Nad rámec základního programu U3V vám nabízíme ve spolupráci s katedrou Technické a informační výchovy Pedagogické fakulty MU v Brně kurz: Výroba drátěných ozdob a šperků.

Termín kurzu: vždy ve středu od 3. 3. 2010 do 7.4. 2010, vždy ve čtvrtek od 4. 3. 2010 do 8.4. 2010

Lektor: Mgr. Petr Vybíral

Místo konání: Pedagogická fakulta MU Poříčí 31, učebna 29 suterén

Cílem kurzu drátkování je seznámit účastníky s uměním mistrů dráteníků, s oplétacími technikami a s tvorbou drátěných šperků v kombinaci s přírodními i umělými materiály. Každý účastník si v průběhu kurzu vyrobí a odnese domů nejméně 6 výrobků. Kurz je koncipován pro max. 8 účastníků v rozsahu 6 tříhodinových seminářů v celkovém rozsahu 18 hodin. Kurzy budou probíhat vždy ve středu a ve čtvrtek pod odborným vedením Petra Vybírala.

Náplň kurzu:

  1. Úvod, příprava, nácvik oplétání jednoduchých aplikací
  2. Oplétání technikou šupin a obdélníků
  3. Drátenické techniky oplétání keramiky a skla
  4. Tvorba ozdob šupinovou technikou
  5. Tvorba drobných šperků
  6. Kombinace bižuterie a drátkování při tvorbě šperků

Maximální počet účastníků kurzu je 18 osob.

Bližší informace o termínech konání získáte na studijním odboru RMU.

Do kurzu se můžete přihlásit u paní Černoškové na Studijním odboru RMU, Žerotínovo nám. 9, dveře č. 274, nejpozději do 1. 3. 2010.

Propagační video Univerzity třetího věku

U3V na Facebooku