Vybrané otázky občanského práva

Tento kurz je určen pouze pro posluchače U3V.

Nad rámec základního programu U3V vám nabízíme ve spolupráci s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity kurz: Vybrané otázky občanského práva.

Termín kurzu: 10. 11. 2011 – 23. 2. 2012, vždy ve čtvrtek 15:00 – 17:15 hod.

Témata přednášek:

  • 10. 11. 2011   Vlastnictví a jiná věcná práva; prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
  • 24. 11. 2011   Vlastnictví a jiná věcná břemena - pokračování; prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
  • 8. 12. 2011   Smlouva kupní a smlouva o dílo; doc. JUDr. Karel Marek, CSc.
  • 19. 1. 2012   Ochrana práv dětí z pohledu mezinárodních závazků České republiky; JUDr. Zdeněk Kapitán, Ph.D.
  • 2. 2. 2012   Ochrana spotřebitele při koupi a prodeji; JUDr. Markéta Selucká
  • 9. 2. 2012   Ochrana spotřebitele při sjednávání smluv prostředky dálkové komunikace a při sjednávání smluv při tzv. podomním prodeji; JUDr. Markéta Selucká
  • 23. 2. 2012   Rodinné právo – vzájemná práva a povinnosti prarodičů a vnuků;JUDr. Radovan Dávid, Ph.D.

Do kurzu se můžete přihlásit u paní Strmiskové na Studijním odboru RMU, Žerotínovo nám. 9, dveře č. 274.

Přihláška na kurz ke stažení zde.

Propagační video Univerzity třetího věku

U3V na Facebooku