Vybrané otázky občanského práva 2010

Tento kurz je určen pouze pro posluchače U3V.


Nad rámec základního programu U3V vám nabízíme ve spolupráci s Právnickou fakultou kurz: Vybrané otázky občanského práva.

Termín kurzu: 21.10., 4.11., 18.11., 2.12. a 16.12. (vždy ve čtvrtek od 15:00 do 18:00)

Kurz probíhá formou přednášek.

Témata přednášek:

1) 21.10.2010 Převody nemovitostí; prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.

2) 4.11.2010 Vlastnictví bytů; prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.

3) 18.11. 2010 Aktuální otázky závazkových právních vztahů; prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.

4) 2.12.2010 Odpovědnost za vady; prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.

5) 16.12. 2010 Dědění; JUDr. Lenka Dobešová, Ph.D.

Maximální počet účastníků kurzu je 80 osob.

Bližší informace o místu konání získáte na studijním odboru RMU.

Do kurzu se můžete přihlásit u paní Černoškové na Studijním odboru RMU, Žerotínovo nám. 9, dveře č. 274.

Přihláška na kurz zde ke stažení.

Propagační video Univerzity třetího věku

U3V na Facebooku