Vizuální komunikace

Tento kurz je určen pouze pro posluchače U3V.

Nad rámec základního programu U3V vám nabízíme ve spolupráci s Fakultou informatiky kurz: Vizuální komunikace.

Termín kurzu: 25.2. - 15.4. 2011 (vždy v pátek od 10:00 do 12:00)

Odborný garant předmětu: doc. Mgr. Vítězslav Švalbach

Obsahová náplň kurzu:

  •  Úvod: předmět vizuální komunikace. Nonverbální a paralelní komunikace. Písmo, typografie a grafický design.
  •   Písmo: Nauka o písmu. Latinka. Klasifikace tiskových písem. Rozpal písma a vyrovnání řádků mínusek; zásady zhotovení písmového celku.
  •  Vývoj písma: Vliv nástroje, materiálu, myšlení a prostřední na podobu písmového znaku. Přestupně písma. Čtyři fáze ve vývoji písma.
  •  Typografie jako podpůrný prostředek komunikace. Čitelnost, proporce plochy, zlatí řez, normalizované formáty, optický střed, estetické kategorie v typografii. Sazba.
  •  Dějiny typografie a typografického písma; tendence v typografii; významní typografové a písmaři.
  • Kniha: vývoj, názvosloví a anatomie knihy; knižní edice; česká kniha
  • Vizuální informační systémy: piktogram, piktogramová řada, rastry a média.
  • Značka a logotyp: historie, funkce, klasifikace, kritéria; jednotný vizuální styl (Corporate identity). Grafické manuály.

Do kurzu se můžete přihlásit u paní Strmiskové na Studijním odboru RMU, Žerotínovo nám. 9, dveře č. 274.

Přihláška na kurz ke stažení zde.

Propagační video Univerzity třetího věku

U3V na Facebooku