Úvod do fyzické a sociokulturní antropologie

Tento kurz je určen pouze pro posluchače U3V.

Nad rámec základního programu U3V vám nabízíme ve spolupráci s Ústavem antropologie Přírodovědecké fakulty kurz: Úvod do fyzické a sociokulturní antropologie.

Termín kurzu: 7. 3. – 25. 4. 2011, vždy v pondělí 16:00 – 17:30 hod.

Lektor: prof. PhDr. Josef Unger, CSc.

Obsahová náplň kurzu:

  •  Úvod k cyklu přednášek v jarním semestru - prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc.
  • Paleoantropologie - prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc.
  • Rámcový přehled lidského skeletu, vztah struktury a funkce - doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D., Mgr. Tomáš Mořkovský, RNDr. Petra Urbanová, Ph.D.
  • Antropologie sexuality - doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D., prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc.
  • Antropologie „živého člověka“ - Mgr. Martin Čuta
  • Antropologická archeologie - prof. PhDr. Josef Unger, CSc.
  • Antropologie občanské společnosti - Mgr. et Bc. Alena Řiháková
  • Trendy moderní obecné antropologie - prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc.

Do kurzu se můžete přihlásit u paní Strmiskové na Studijním odboru RMU, Žerotínovo nám. 9, dveře č. 274.

Přihláška na kurz ke stažení zde.

Propagační video Univerzity třetího věku

U3V na Facebooku