Tvůrčí psaní

Tento kurz je určen pouze pro posluchače U3V.

Do kurzu již není možné se hlásit, je plně obsazen.

Nad rámec základního programu U3V vám nabízíme ve spolupráci s Ústavem české literatury Filozofické fakulty Masarykovy univerzity kurz: Tvůrčí psaní.

Termín kurzu:  3. 11. – 15. 12. 2011, vždy ve čtvrtek 15:00 – 16:30 hod.

Lektor kurzu: Mgr. Jitka Cholastová

Obsahová náplň kurzu:

Kurs praktickou formou seznámí účastníky se základními metodami a postupy tvořivého myšlení a psaní, využitelnými při tvorbě textů jakéhokoli tematického zaměření i žánru. Představíme si psaní jako pracovní nástroj, médium literárně laděné tvorby, jako prostředek mezilidské komunikace, sebepoznání či zvyšování mentální kondice. Budeme se věnovat všem fázím vznikání textu od prvotního impulsu po jeho reflexi v bezpečném prostředí tvořivé dílny.

Do kurzu se můžete přihlásit u paní Strmiskové na Studijním odboru RMU, Žerotínovo nám. 9, dveře č. 274.

Přihláška na kurz ke stažení zde.

Propagační video Univerzity třetího věku

U3V na Facebooku