Techniky dobré paměti

Tento kurz je určen pouze pro posluchače U3V.


Nad rámec základního programu U3V vám ve spolupráci s DONASY s.r.o. nabízíme kurz: Techniky dobré paměti:

Termíny: 16. 4. – 7. 5. 2012, vždy v pondělí 9:00 – 11:15 hod
                                 (16.4., 23.4., 30.4., 7.5. )

Lektor: Mgr. Miroslava Dohnalová, Ing. Zbyněk Dohnal

Program:

Tematické okruhy:

1.      Trénování paměti 01 – Úvod k technikám dobré paměti
Lidský mozek jako vrcholné dílo evoluce, rytmus života v životním kalendáři, potenciál moudrosti, tři stránky stabilního systému, paměť a spánek, anatomie paměti, dvojí paměť, mnemotechniky a Antika, mnemotechniky – akronyma, akrostika, zapamatování pomoci příběhu, technika loci, obrazové mapy.
Praktická cvičení: cvičení pohyblivosti, cvičení smyslové paměti, gesta pro denní použití, mnemografika, mnemogestika, krása poezie.

     

2.      Trénování paměti 02 – Rozvoj technik dobré paměti
Stres jako „zabiják paměti“, mozkové hemisféry a hlavní funkce mozku, druhy paměti, základní techniky dobré paměti, křivka zapomínání, pamatovat si neznamená umět, dynamické asociace a techniky dobré paměti pro každý den, sedm hříchů paměti podle D. L. Schactera.
Praktická cvičení: zapamatování čísel, důležitá telefonní čísla, číselné akrostikum, krása poezie, zapamatování pomoci příběhu, mnemogestika, mnemografika.

 

3.      Trénování paměti 03 – Cvičení paměti pro duševní rovnováhu
Základy psychohygieny, základní lidské potřeby a smysluplnost života, stres jako nástroj k přežití lze i zvládat. Využívání některých technik dobré paměti, které mohou být velmi dobrým nástrojem, jak se naučit nejenom stres zvládat, ale jak se naučit vnímat svět „novýma“ očima tak, aby každodenní zážitky a události přestaly fungovat jako spouštěče stresu a úzkosti.
Praktická cvičení: Můj svět – koncentrační cvičení s využitím synestesie, Moji lidé –   Koho chci mít u sebe, Osobní talisman.

 

4.      Trénování paměti 04 - Sociální mozek
Emoce,  citový mozek, morální emoce, vazba a druhy vazby, rodiče a vazba, psychopati, deprivanti a lidské zlo, proč člověk miluje své bližní (mentalizace, empatizace, sebeuvědomování, jazyk), teorie sociálního mozku, čtyři pilíře duševní rovnováhy.
Praktická cvičení: cvičení empatie, pamatování jmen a tváří, použití kombinovaných technik – historická data, historické osobnosti, cvičení smyslové paměti, mnemografika a mnemogestika, báseň jako modlitba nebo mantra.

 

Přihláška na kurz ke stažení zde.

Propagační video Univerzity třetího věku

U3V na Facebooku