Střední Evropa jako kulturní průsečík a Slované

Tento kurz je určen pouze pro posluchače U3V.

Nad rámec základního programu U3V vám nabízíme ve spolupráci s Ústavem  slavistiky Filozofické fakulty MU kurz: Střední Evropa jako kulturní průsečík a Slované.

Termín kurzu: 31. 10. – 13. 12. 2011, vždy v 17:30 – 19:00 hod.

Témata přednášek:

  • Kdo jsou Lužičtí Srbové? Pojednání o jejich jazyce, folkloru a národnostním vývoji. Mgr. Josef Šaur

  • Lužičtí Srbové a jejich snahy o revitalizaci národního vědomí a jazyka – školství, média, současné lužickosrbské instituce; Mgr. Josef Šaur

  • Horák, Dostojevskij, Viewegh; prof. PhDr. Ivo Popíšil, DrSc.

  • Břetislav Palkovský; prof. PhDr. Ivo Popíšil, DrSc.

Do kurzu se můžete přihlásit u paní Strmiskové na Studijním odboru RMU, Žerotínovo nám. 9, dveře č. 274.

Přihláška na kurz ke stažení zde.

Propagační video Univerzity třetího věku

U3V na Facebooku