Práce s počítačem pro začátečníky

Tento kurz je určen pouze pro posluchače U3V.

Do kurzu již není možné se hlásit, je plně obsazen.


Nad rámec základního programu U3V vám ve spolupráci s Pedagogickou fakultou MU nabízíme kurz Základy práce s počítačem pro začátečníky:

Termíny: 20.3. - 10.4. 2012, vždy v úterý a ve čtvrtek 16:00 - 19:00

Lektor: Ing. Martin Dosedla

Anotace:

Hlavním cílem kurzu, je motivovat účastníky k praktickému využití počítače a vybavit je pro tento účel základními teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi. Kurz je zaměřen na základy uživatelské práce na PC v operačním systému MS Windows 7. Náplní kurzu je ovládání počítače pro zpracování textů, vyhledávání informací na Internetu, komunikace e-mailem, práce se soubory a složkami, tisk, komprese, vypalování, jednoduchá úprava obrázků. Kurz je určen pro začátečníky i bez znalosti práce s počítačem. 

Do kurzu se můžete přihlásit u paní Strmiskové na Studijním odboru RMU, Žerotínovo nám. 9, dveře č.274.

Propagační video Univerzity třetího věku

U3V na Facebooku