Němčina pro začátečníky 2009

Tento kurz je určen pouze pro posluchače U3V.Do kurzu již není možné se hlásit, je obsazen.Nad rámec základního programu U3V vám nabízíme ve spolupráci s Centerm jazykového vzdělávání MU Kurz německého jazyka pro začátečníky.

Termín kurzu: od 22. 9. 2009

Lektorka: PhDr. Marie Meszárosová

V jazykovém kurzu Němčina pro začátečníky se účastníci seznámí se základy německého jazyka. Ve výuce se bude procvičovat základní slovní zásoba, tvoření vět a výslovnost. Výuka probíhá formou práce s psanými a poslechovými materiály, podle možnosti také s videomateriály, důraz je kladen na konverzaci v hodinách. Pro samostatnou domácí přípravu i pro práci ve výuce je doporučena učebnice Němčina pro začátečníky a samouky , autorka Štěpánka Pařízková. Minulý semestr jsme probrali 3 první lekce, v tomto semestru budeme opakovat a začneme lekcí 4A.

Přejeme mnoho úspěchů a radosti při studiu němčiny.

Místo konání: Kounicův sál, Rektorát Masarykovy univerzity, Žerotínovo nám. 9

Bližší informace o termínech konání získáte na studijním odboru RMU.

Kurz je již obsazen.

Propagační video Univerzity třetího věku

U3V na Facebooku