Němčina pro mírně pokročilé

Tento kurz je určen pouze pro posluchače U3V.Do kurzu již není možné se hlásit, je obsazen.Nad rámec základního programu U3V vám nabízíme ve spolupráci s Centerm jazykového vzdělávání MU kurz Němčina pro pokročilejší.

Termín kurzu: od 6. 10. 2009

Lektorka: PhDr. Marie Meszárosová

Jazykový kurz Němčina pro pokročilejší naváže na již existující znalosti studentů a bude je dále rozvíjet. Kurz nabízí opakování a upevnění dosavadních znalostí němčiny a získání dalších jazykových dovedností v oblasti slovní zásoby, porozumění mluvenému i čtenému projevu, gramatiky a konverzace. Účastníci kurzu budou pracovat s psanými i poslechovými texty, podle možnosti také s videomateriály, důraz je kladen na konverzaci v hodinách. V tomto semestru začneme pracovat podle materiálů zadaných v minulém semestru a společně se domluvíme na učebnici, kterou budeme dále používat.

Přejeme mnoho úspěchů a radosti při dalším rozvíjení znalosti německého jazyka.

Místo konání: Kounicův sál, Rektorát Masarykovy univerzity, Žerotínovo nám. 9

Bližší informace o termínech konání získáte na studijním odboru RMU.

Kurz je již obsazen.

Propagační video Univerzity třetího věku

U3V na Facebooku