Mýty a realita Evropské unie

Tento kurz je určen pouze pro posluchače U3V.


Nad rámec základního programu U3V vám nabízíme ve spolupráci s katedrou Mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity: Mýty a realita Evropské unie.

Termín kurzu: 24. 11. – 15. 12. 2011, vždy ve čtvrtek 12:00 – 13:30 hod.

Lektor kurzu: doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D. a PhDr. Zdeněk Sychra Ph.D.

Obsahová náplň kurzu:

Kurz se bude zabývat otázkou politického vývoje EU, mechanismem rozhodování v Bruselu, principy rozšiřování a vstupem ČR do EU a novodobým vývojem včetně Lisabonské smlouvy. Program kurzu předpokládá celkem čtyři tematické semináře, v nichž posluchači dostanou k dispozici studijní manuál s vytištěnou prezentací. Každý z manuálů bude opatřen studijními kontrolními otázkami a dalšími zdroji, kterými je možné prohloubit úvodní znalosti v případě zájmu.

Předběžný program přednášek:

  • Historie EU - doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.
  • Instituce EU - doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.
  • Rozšiřování EU - PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D.
  • Lisabonská smlouva - doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.

Do kurzu se můžete přihlásit u paní Strmiskové na Studijním odboru RMU, Žerotínovo nám. 9, dveře č.274. 

Přihláška na kurz ke stažení zde.

Propagační video Univerzity třetího věku

U3V na Facebooku