Mýty a realita Evropské unie podzim 2010

Tento kurz je určen pouze pro posluchače U3V.

Nad rámec základního programu U3V vám nabízíme ve spolupráci s Fakultou sociálních studií kurz: Mýty a realita EU

Termín kurzu: 24.11. - 15.12. 2010 (vždy ve středu od 10:00 do 11:30)

Odborný garant předmětu: doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.

Kurz se bude zabývat otázkou politického vývoje EU, mechanismem rozhodování v Bruselu, principy rozšiřování a vstupem ČR do EU a novodobým vývojem včetně Ústavní smlouvy.

Program kurzu předpokládá celkem čtyři tématické semináře, v nichž posluchači dostanou k dispozici studijní manuál s vytištěnou prezentací. Každý z manuálů bude opatřen studijními kontrolními otázkami a dalšími zdroji, kterými je možné prohloubit úvodní znalosti v případě zájmu.

Předpokládá se, že první ze seminářů osvětlí posluchačům dostupné informační zdroje (webové stránky MZV ČR, Evropské delegace, portál EU atd.) a kontaktní body (Info centra, kancelář Evropského parlamentu, ICEU atd.) V průběhu semestru budou posluchači moci doplňovat formou samostudia výklad přednášejících a plnit průběžné úkoly. Během semestru budou vyučující k dispozici posluchačům formou emailových konzultací, což opět prohloubí jejich přístup k využívání elektronických médií.

Témata přednášek:

  • Historie EU - doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.
  • Instituce EU - doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.
  • Rozšiřování EU - PhDr. Zdeněk Sychra, PhD.
  • Lisabonská smlouva - doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.

Bližší informace o místu konání získáte na studijním odboru RMU.

Do kurzu se můžete přihlásit u paní Černoškové na Studijním odboru RMU, Žerotínovo nám. 9, dveře č. 274.

Přihláška na kurz zde ke stažení.

Propagační video Univerzity třetího věku

U3V na Facebooku