Kurz práce s počítačem

Tento kurz je určen pouze pro posluchače U3V.


Nad rámec základního programu U3V vám nabízíme ve spolupráci s katedrou Technické a informační výchovy Pedagogické fakulty MU v Brně kurz Základy práce s počítačem.

Termín kurzu: 23.11. – 14. 12. 2010 (výuka probíhá dvakrát týdně, vždy v úterý a ve čtvrtek od 16:00 do 19:00 hodin)

Lektor kurzu: Ing. Martin Dosedla

Hlavním cílem tohoto kurzu, je motivovat účastníky kurzu k praktickému využití počítače a vybavit je pro tento účel základními teoretickými uživatelskými znalostmi a praktickými dovednostmi, a to včetně schopnosti tyto dále aktivně samostatně rozvíjet. Kurz je zaměřen na základy uživatelské práce na PC v operačním systému MS Windows a nejpoužívanějších programech pro psaní textů a práci s internetem. Každý účastník má k dispozici vlastní PC.

Kromě nabízených kurzů mají posluchači U3V rovněž možnost bezplatně využívat počítačovou učebnu č. 23A pro samostudium a cvičení. Učebna je otevřena každý pátek 9:00 – 15:00 h. Přítomen je asistent, který je posluchačům plně k dispozici.


Maximální počet účastníků kurzu je 15 osob.

Bližší informace o místu konání získáte na studijním odboru RMU.

Do kurzu se můžete přihlásit u paní Černoškové na Studijním odboru RMU, Žerotínovo nám. 9, dveře č. 274.

Přihláška na kurz zde ke stažení.

Propagační video Univerzity třetího věku

U3V na Facebooku