Klíčové problémy slovanských areálů dnes

Tento kurz je určen pouze pro posluchače U3V.Nad rámec základního programu U3V vám nabízíme ve spolupráci s Filozofickou fakultou MU kurz Klíčové problémy Slovanských areálů dnes.

Přednáškový cyklus se koncentruje na klíčové problémy slovanských areálů jako součástí EU i mimo EU v oblasti jazyka, literatury, kultury a politiky na počátku 21. století. Jde o aktuální analýzy problémů, které se objevují v západoslovanském, jihoslovanském a východoslovanském areálu a souvisí s procesem rozšiřování EU.

Termín kurzu: od 21. 10. 2009, vždy ve středu od 14:00

Místo konání: Přírodovědecké fakulta, Kotlářská 2, Brno

Témata přednášek:

 • Rusko, Rusové a ruština v epoše globalizace
  PhDr. Jiří Gazda, CSc.
 • Ruská literatura a východoslovanský kontext dnes: světové a geopolitické aspekty (několik komentářů k novým jevům)
  Prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
 • Etnopolitický rozměr utváření ukrajinského státu I.
  doc. Halyna Myronova, CSc.
 • Etnopolitický rozměr utváření ukrajinského státu II.
  Mgr. Oľha Lytvynjuk
 • Smlouvy – jak je uzavírat
  doc. JUDr. Karel Marek
 • Jazyk - zrcadlo kultury (Stopy představ o mytologických postavách v jazyce. Na frazeologickém materiálu běloruštiny, polštiny a češtiny)
  Mgr. Katerina Kedron
 • Štěpení srbochorvatštiny
  Mgr. Pavel Krejčí, PhD.
 • Vývoj srbské prózy posledních desetiletí
  PhDr. Václav Štěpánek, PhD.
 • Anglicismy v současné češtině a polštině
  Mgr. Roman Madecki, PhD.
 • Zázemí majorit pro minority (východiska západoslovanských literatur pro dnešek)
  prof. PhDr. Ludvík Štěpán, PhD.
 • Slovensko poněkud jinak (K několika knihám a různým proudům slovenského myšlení)
  prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.

Bližší informace o termínech konání získáte na studijním odboru RMU.

Do kurzu se můžete přihlásit u paní Černoškové na Studijním odboru RMU, Žerotínovo nám. 9, dveře č. 274 nejpozději do 5. 12. 2008.

Propagační video Univerzity třetího věku

U3V na Facebooku