Historické proměny umění 2011

Tento kurz je určen i pro veřejnost.


Nad rámec základního programu U3V vám nabízíme ve spolupráci s Pedagogickou fakultou kurz: Historické proměny umění.

Termín kurzu: 13.10., 27.10., 10.11., 24.11., 8.12., 5.1., 19.1. (vždy ve středu od 15:00 do 16:30)

Odborný garant předmětu: PhDr. Kamil Štěpánek, CSc.

Kurz probíhá formou přednášek.

Témata přednášek:

  • Od pravěku do středověku.
  • Od středověku k úsvitu novověku.
  • Tvořivé znovuzrození antických ideálů.
  • Z barokní "abnormality" k volání po "zdravých klasických kořenech".
  • Osvícenství a nový návrat k ideálu, řádu, racionalitě.
  • "Národ je vším! Hledejme jeho kořeny v minulosti a co je nám společné".

Maximální počet účastníků kurzu je 50 osob.

Bližší informace o místu konání získáte na studijním odboru RMU.

Do kurzu se můžete přihlásit u paní Černoškové na Studijním odboru RMU, Žerotínovo nám. 9, dveře č. 274.

Přihláška na kurz zde ke stažení.

Propagační video Univerzity třetího věku

U3V na Facebooku