Grafický design

Tento kurz je určen pouze pro posluchače U3V.

Nad rámec základního programu U3V vám nabízíme ve spolupráci s Fakultou informatiky Masarykovy univerzity kurz: Grafický design.

Termín kurzu: 4. 11. – 16. 12. 2011, vždy v pátek 10:00 – 12:00 hod.

Lektor kurzu: doc. Mgr. Vítězslav Švalbach

Obsahová náplň kurzu:

  •  Práce s písmem na PC (fonty); rozpal písma; základy typografie a sazby
  •  Jednoduchý typografický úkol (inzerát)
  • Typografický plakát
  • Kniha: knižní obálka
  • Kniha: knižní edice
  • Kniha: vnitřní uspořádání knihy; sazba
  • Typografie a fotografie (novoročenka)

Do kurzu se můžete přihlásit u paní Strmiskové na Studijním odboru RMU, Žerotínovo nám. 9, dveře č. 274.

Přihláška na kurz ke stažení zde.

Propagační video Univerzity třetího věku

U3V na Facebooku