Fotografie

Tento kurz je určen pouze pro posluchače U3V.

Do kurzu není možné se hlásit, je již plně obsazen.

Nad rámec základního programu U3V vám ve spolupráci s Fakultou informatiky MU nabízíme kurz: Digitální fotografie.

Termíny: 16. 3. – 11. 5. 2012 vždy v pátek 8:00 – 10:00 hod.

Lektor: Mgr. Jiří Víšek

Anotace:

  1. Úvodní hodina - seznámení s programem a ateliérem. Fotografování portrétů.Vyvážení bílé – teplota barvy světla.Reportážní snímky z výuky pro archiv U3V.
  2. Dějiny fotografie - stručný přehled osobností fotografie od vzniku fotografie do současnosti.  Přednáška s projekcí.
  3. Světlo – bodový zdroj světla. Vyhodnocení rozsah jasů fotografované scény. Fotografie jednoduchého zátiší.
  4. Světlo – velkoplošný zdroj světla. Měkké horní světlo a bílá odrazná plocha. Fotografie ruky držící malý předmět.
  5. Světlo – protisvětlo. Bílé pozadí jako zdroj světla. Fotografie technického skla.
  6. Fotografie kostela sv. Jakub, nebo pošty arch. Emila Králíka na Kaunicové ulici. Studie detailů architektury.Skupinový portrét v exteriéru.
  7. Základní úpravy digitální fotografie na počítači.Úprava snímků v programu Photoshop. Reportrážní snímky z výuky pro archiv U3V.
  8. Úprava snímků a archivace. Konzultace vlastních prací.

 

Do kurzu se můžete přihlásit u paní Strmiskové na Studijním odboru RMU, Žerotínovo nám. 9, dveře č.274.

Propagační video Univerzity třetího věku

U3V na Facebooku