Fotografie II

Tento kurz je určen pouze pro posluchače U3V.

Do kurzu již není možné se hlásit. Je zcela zaplněn!!!

Nad rámec základního programu U3V vám nabízíme ve spolupráci s Fakultou informatiky MU kurz: Základy tvůrčí a digitální fotografie a její zpracování.

Lektor: Mgr. Jiří Víšek

Termín kurzu: 4. 11. – 16. 12. 2011, vždy v pátek 8:00 – 10:00 hod.

  • Úvodní hodina – převzetí fotografických přístrojů, ukázka prací studentů AGDaMM, portrét a reportáž z výuky
  • Ruce, studie rukou – velkoplošné horní světlo, šedé pozadí.
  • Studie skla – na prosvíceném opaxitu s kresbou světlem: dvě světla, protisvětlo zábleskové a kontinuální, dlouhá expozice a kresba světlem.
  • Ateliérový portrét – tři světla: hlavní vedlejší a efektové
  • Silueta – hlava na bílém pozadí, montáž a kolorování ploch ve Photoshopu
  • Jednoduché zátiší – světlo hlavní a efektové s barevným filtrem, reportáž z výuky práce v ateliéru. 
  • Postava na černém pozadí – vícenásobná expozice bočním protisvětlem.

                                             – základní úpravy fotografií /Photoshop/              

                                             – odevzdání fotografických přístrojů

           

Do kurzu se můžete přihlásit u paní Strmiskové na Studijním odboru RMU, Žerotínovo nám. 9, dveře č. 274.
Propagační video Univerzity třetího věku

U3V na Facebooku