Dějiny umění - zajimavosti a nové přístupy

Tento kurz je určen pouze pro posluchače U3V.Do kurzu již není možné se hlásit, je obsazen.Nad rámec základního programu U3V Vám nabízíme krátkodobý tematicky zaměřený cyklus přednášek, připravený ve spolupráci s Filozofickou fakultou MU pod názvem Dějiny umění – zajímavosti a nové přístupy.

Termín kurzu: 23. 3. – 4. 5. 2010

Odborný garant předmětu: Prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.

Místo konání: učebna 38 (zvýšené přízemí vpravo), Právnická fakulta MU, Veveří 70, Brno

Seminář dějin umění FF MU pro Vás připravil soubor osmi přednášek zaměřených na témata z oblasti dějin umění. V rámci jarního semestru bude představeno osm tématických přednášek poukazujících na zajímavosti, s nimiž se v současnosti setkáváme při objasňování tradičních uměleckohistorických témat.

Témata přednášek:

  1. Paestum: záhady starověkého města - prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.
  2. Románská architektura na Moravě – Mgr. Aleš Flídr
  3. Leonardo: umělec, badatel a „bílá magie“ - prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.
  4. Joachim von Sandrart, učený umělec - prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc.
  5. Nizozemské tapiserie tapiserie na renesančních dvorech – Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D.
  6. Literatura a umění: Recepce Ovidiových Metamorfóz v raně novověkém umění – Mgr. Radka Miltová, Ph.D.
  7. Barokní knihovny na Moravě – Mgr. Michaela Šeferisová Loudová, Ph.D.
  8. Fontana di Trevi v Římě: aneb jak projektoval brněnský architekt proslulou kašnu - prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.

Maximální počet účastníků kurzu je 80 osob.

Bližší informace o termínech konání získáte na studijním odboru RMU.

Do kurzu se můžete přihlásit u paní Černoškové na Studijním odboru RMU, Žerotínovo nám. 9, dveře č. 274, nejpozději do 20. 3. 2010.

Propagační video Univerzity třetího věku

U3V na Facebooku