Církevní řády, kongregace a jejich kláštery v českých zemích

Tento kurz je určen pouze pro posluchače U3V.Do kurzu již není možné se hlásit, je obsazen.Nad rámec základního programu U3V vám nabízíme ve spolupráci s katedrou Technické a informační výchovy Pedagogické fakulty MU v Brně kurz: Výroba drátěných ozdob a šperků.

Termín kurzu: středa 24.3., 7. 4., 14. 4., 21. 4., čtvrtek 22. 4., středa 28. 5. 2010

Lektor: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.

Místo konání: učebna 38 (zvýšené přízemí vpravo), Právnická fakulta MU, Veveří 70, Brno

Šestidílný cyklus přednášek nabízí témata, která vychází přímo z odborné práce přednášejícího, přičemž je samozřejmě koncipován pro posluchače přijatelnější populárně-naučnou formou. Přednášející bude využívat také svých praktických znalostí z tohoto prostředí, získaných cestováním a navštěvováním těchto památek. Součástí jednotlivých přednášek bude vždy obrazový doprovod (konkretizující klášterní architekturu a její proměny), ukázky z dobových pramenů, zajímavosti a poučení pro současný život. Církevní řády na našem území působí prakticky od počátků naší státnosti. Během tohoto tisíciletého působení zanechaly v českých dějinách nesmazatelnou stopu nejen v oblasti duchovní a náboženské, ale také na poli hospodářském, kulturním, vzdělanostním, sociálně charitativním či zdravotnickém.

Z řad církevních řádů a kongregací vzešla celá řada vynikajících osobností – duchovních, učenců, vědců i vlastenců. Alespoň určité povědomí o nich a jejich přínosu českým zemím, případně Evropě, dnes patří k obecnému vzdělání. S ohledem na současné badatelské trendy bude přiblížen vnitřní život klášterů v různých obdobích. Posluchači si v rámci cyklu rozšíří také terminologické znalosti vztahující se k uvedené problematice.

Přednáškový cyklus bude doplněn miniskriptem, jehož nedílnou součástí bude také soupis doporučené literatury.

Témata přednášek:

  1. Geneze mnišství obecně, benediktinský řád – kolébka západního mnišství, benediktinská řehole, benediktinské kláštery v českých zemích.
  2. Středověké mnišství – reformy, žebravé řády, dopad husitské revoluce
  3. Řeholní život v období reformace, úloha církevních řádů v rekatolizaci, jezuité – nejvýznamnější z tzv. nových řádů, jejich činnost, osobnosti
  4. Časopis (podle vlastní volby; obálka, několik vnitřních stran)Život v barokním klášteře, církevní řády a barokní poutní tradice, barokní poustevnictví
  5. Sekularizace řeholního života za Josefa II. – rušení klášterů, nový rozkvět řeholního života v 2. polovině 19. století (ženské kongregace)
  6. Církevní řády a kongregace a prostor pro jejich působení ve 20. století

Maximální počet účastníků kurzu je 80 osob.

Bližší informace o termínech konání získáte na studijním odboru RMU.

Do kurzu se můžete přihlásit u paní Černoškové na Studijním odboru RMU, Žerotínovo nám. 9, dveře č. 274, nejpozději do 1. 3. 2010.

Propagační video Univerzity třetího věku

U3V na Facebooku