Církevní řády, kongregace a jejich kláštery v českých zemích jaro 2011

Tento kurz je určen pouze pro posluchače U3V.

Nad rámec základního programu U3V vám nabízíme ve spolupráci s katedrou historie Pedagogické fakulty kurz: Církevní řády, kongregace a jejich kláštery v českých zemích .

Termín kurzu: 17. 3. – 28. 4. 2011, vždy ve čtvrtek 9:30 – 11:30 hod

Lektor: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.

Obsahová náplň kurzu:

  • Středověké mnišství – reformy, žebravé řády, dopad husitské revoluce.

  • Řeholní život v období reformace, úloha církevních řádů v rekatolizaci, jezuité – nejvýznamnější z tzv. nových řádů, jejich činnost, osobnosti.

  • Život v barokním klášteře, církevní řády a barokní poutní tradice, barokní poustevnictví.

  • Sekularizace řeholního života za Josefa II. – rušení klášterů, nový rozkvět řeholního života v 2. polovině 19. století (ženské kongregace).

  • Církevní řády a kongregace a prostor pro jejich působení ve 20. století.

Do kurzu se můžete přihlásit u paní Strmiskové na Studijním odboru RMU, Žerotínovo nám. 9, dveře č. 274.

Přihláška na kurz ke stažení zde.

Propagační video Univerzity třetího věku

U3V na Facebooku