Česká literatura: historie a dnešek

Tento kurz je určen pouze pro posluchače U3V.

Nad rámec základního programu U3V vám nabízíme ve spolupráci s Filozofickou fakultou kurz: Česká literatura: historie a dnešek.

Termín kurzu: 15.11. - 13.12. 2010 (vždy v pondělí od 16:00 do 17:30)

Odborný garant předmětu: doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.

Kurz obsáhne dějiny české literatury od jejich počátku do současnosti. Bude věnován výkladu  jednotlivých vývojových etap a seznámeni s významnými literárními díly. Pozornost bude věnována historické roli jednotlivých literárních děl a osobnosti a zvláštní důraz bude kladen na problematiku jejich dnešního přijímání. Literatura bude pojímána ve své specifičnosti i jako součást širšího kulturního dění domácího a evropského.

Témata přednášek:

  • doc. PhDr. Hana Bočková, Dr. (přednáška o starší české literatuře)
  • doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.(2 přednášky o literatuře od počátku národního obrození do konce 19. století a od přelomu 19. a 20. století do poloviny 20. století)
  • doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (přednáška o literatuře od poloviny 20. století)
  • Mgr. Luisa Nováková, Ph.D.(přednáška o literatuře pro děti a mládež)

Bližší informace o místu konání získáte na studijním odboru RMU.

Do kurzu se můžete přihlásit u paní Černoškové na Studijním odboru RMU, Žerotínovo nám. 9, dveře č. 274.

Přihláška na kurz zde ke stažení.

Propagační video Univerzity třetího věku

U3V na Facebooku