Čchi-kung - cviky pro kultivaci vitální tělesné energie

Tento kurz je určen pouze pro posluchače U3V.Do kurzu již není možné se hlásit, je obsazen.Nad rámec základního programu U3V vám nabízíme ve spolupráci s Fakultou sportovních studií kurz: Čchi-kung.

Termín kurzu: 23. 4. - 28. 5. 2010

Odborný garant předmětu: Mgr. Titus Ondruška

Účastníci získají základní přehled o směrech a školách čchi-kungu, teoretické pozadí a účinky čchi-kungu (1 přednáška). Dále praktickou zkušenost z oblasti taoistického čchi-kungu (5 cvičení). Účastníci budou seznámeni s účinnými technikami čchi-kungu vedoucími k pročištění a harmonickému proudění vitální tělesné energie – čchi. Techniky jsou založeny na kombinaci fyzického pohybu a mentální koncentrace a zaměřeny na aktivaci energie centra spodní tan-tchien a celkového proudění čchi v těle. Svým unikátním způsobem působí na mnoho tělesných systémů. Například dýchací, trávicí a nervovou soustavu. Rovněž dochází k příznivé stimulaci orgánů endokrinního systému. Praxi těchto technik se v Číně tradičně věnuje mnoho lidí s cílem preventivně nebo terapeuticky podporovat optimální fungování těla. Za dlouhou dobu své existence-praktikování (tisíciletí) si pro svou vysokou účinnost získala velikou oblibu mezi adepty taoistického čchi-kungu.

Sylabus

Přednáška:

  • rozdíl světonározů obyvatel Evropy a Asie
  • lidské bytí z pohledu tradiční čínské medicíny
  • teorie tří elementů
  • směry a školy čchi-kungu
  • videoukázky cvičení v čínských parcích

Cvičení:

  • technika vnitřního úsměvu
  • vybrané techniky automasáže čchi
  • taoistická sestava Chuej-čchu-kung
  • relaxační technika čchi-kungu

Maximální počet účastníků kurzu je 20 osob.

Bližší informace o termínech konání získáte na studijním odboru RMU.

Do kurzu se můžete přihlásit u paní Černoškové na Studijním odboru RMU, Žerotínovo nám. 9, dveře č. 274, nejpozději do 20. 4. 2010.

Naučíme se to pomocí speciálně vedených psychorelaxačních cvičení budeme i posilovat - nejen velké svalové skupiny – ale hlavně vnitřní vrstvy, pánevní dno.

Maximální počet účastníků kurzu je 30 osob.

Místo konání: Velká tělocvična Pod Hradem, Údolní 3, Brno

Do kurzu se můžete přihlásit u paní Černoškové na Studijním odboru RMU, Žerotínovo nám. 9, dveře č. 274, nejpozději do 20. 3. 2010.u3v@rect.muni.cz

Propagační video Univerzity třetího věku

U3V na Facebooku