Čchi-kung - cviky pro kultivaci vitální tělesné energie 2009

Tento kurz je určen pouze pro posluchače U3V.Do kurzu již není možné se hlásit, je obsazen.Nad rámec základního programu U3V vám nabízíme ve spolupráci s Fakultou sportovních studií kurz: Čchi-kung.

Termín kurzu: 23. 4. - 28. 5. 2010

Místo konání: Velká tělocvična Pod Hradem, Údolní 3, Brno

Odborný garant předmětu: Mgr. Titus Ondruška

Účastníci získají základní přehled o směrech a školách čchi-kungu, teoretické pozadí a účinky čchi-kungu (1 přednáška). Dále praktickou zkušenost z oblasti taoistického čchi-kungu (5 cvičení). Účastníci budou seznámeni s účinnými technikami čchi-kungu vedoucími k pročištění a harmonickému proudění vitální tělesné energie – čchi. Techniky jsou založeny na kombinaci fyzického pohybu a mentální koncentrace a zaměřeny na aktivaci energie centra spodní tan-tchien a celkového proudění čchi v těle. Svým unikátním způsobem působí na mnoho tělesných systémů. Například dýchací, trávicí a nervovou soustavu. Rovněž dochází k příznivé stimulaci orgánů endokrinního systému. Praxi těchto technik se v Číně tradičně věnuje mnoho lidí s cílem preventivně nebo terapeuticky podporovat optimální fungování těla. Za dlouhou dobu své existence-praktikování (tisíciletí) si pro svou vysokou účinnost získala velikou oblibu mezi adepty taoistického čchi-kungu.

Sylabus

Přednáška:

  • rozdíl světonározů obyvatel Evropy a Asie
  • lidské bytí z pohledu tradiční čínské medicíny
  • teorie tří elementů
  • směry a školy čchi-kungu
  • videoukázky cvičení v čínských parcích

Cvičení:

  • technika vnitřního úsměvu
  • vybrané techniky automasáže čchi
  • taoistická sestava Chuej-čchu-kung
  • relaxační technika čchi-kungu

Maximální počet účastníků kurzu je 20 osob.

Bližší informace o termínech konání získáte na studijním odboru RMU.

Do kurzu se můžete přihlásit u paní Černoškové na Studijním odboru RMU, Žerotínovo nám. 9, dveře č. 274, nejpozději do 20. 3. 2010.u3v@rect.muni.cz

Propagační video Univerzity třetího věku

U3V na Facebooku