Aplikovaná informatika

Tento kurz je určen pouze pro posluchače U3V.

Do kurzu již není možné se hlásit. Je zcela zaplněn!!!

Nad rámec základního programu U3V vám nabízíme ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity kurz: Aplikovaná informatika

Termín kurzu: 18.10. - 10.11. 2011, vždy v úterý a ve čtvrtek 16:00 - 19:00

Lektor: Ing. Martin Dosedla

Obsahová náplň kurzu:

Hlavním cílem kurzu, je motivovat účastníky k praktickému využití počítače a vybavit je pro tento
účel základními teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi, a to včetně schopnosti tyto dále
aktivně samostatně rozvíjet. Kurz je zaměřen na základy uživatelské práce na PC v operačním
systému MS Windows 7. Posluchači se naučí využívat programové vybavení k tvorbě textů (MS
Word), tabulek (MS Excel) i prezentací (MS PowerPoint). Naučí se pracovat s elektronickou
poštou, vyhledávat na Internetu a využívat jeho služby v širším rozsahu, komunikovat pomocí
Internetu. Osvojí si práci se soubory a složkami, komprimaci, vypalování, tisk.

Do kurzu se můžete přihlásit u paní Strmiskové na Studijním odboru RMU, Žerotínovo nám. 9, dveře č. 274.
Propagační video Univerzity třetího věku

U3V na Facebooku