Aktuální právní otázky

Tento kurz je určen pouze pro posluchače U3V.Nad rámec základního programu U3V vám nabízíme ve spolupráci s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity cyklus přednášek Aktuální právní otázky.

Termín kurzu: od 21. 10. 2009 do 27. 1. 2010

Místo konání: Právnická fakulta, Veveří 70, Brno, učebna č. 38

Témata přednášek:

 • prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
  Základy práva a právní vědy
 • prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
  Vlastnictví a jiná věcná břemena
 • prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
  Vlastnictví a jiná věcná břemena – pokračování
 • JUDr. Josef Šihlán
  Smlouvy – jak je uzavírat (podle III. části obch. zákoníku)
 • doc. JUDr. Karel Marek, CSc.
  Smlouva kupní a smlouva o dílo
 • doc. JUDr. Karel Marek, CSc.
  Aktuální otázky rodinného práva
 • doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.
  Rodinné právo – vzájemná práva a povinnosti prarodičů a vnuků
 • JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.
  Ochrana lidských práv v českém právním řádu
 • JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.
  Evropská unie a členství ČR
 • JUDr. Zdeněk Kapitán, Ph.D.
  Přeshraniční civilní spory v Evropské unii
 • JUDr. Markéta Selucká
  Nájem bytu po novele občanského zákoníku
 • JUDr. Markéta Selucká
  Ochrana spotřebitele při koupi a prodeji
 • JUDr. Markéta Selucká
  Ochrana spotřebitele při sjednávání smluv prostředky dálkové komunikace a při sjednávání smluv při tzv. podomním prodeji

Bližší informace o termínech konání získáte na studijním odboru RMU.

Propagační video Univerzity třetího věku

U3V na Facebooku