Foto

2016/2017 17 Výtvarný plenér

Univerzita třetího věku Masarykovy univerzity pro své posluchače pořádala již jedenáctým rokem Výtvarný plenér v Telči. Účastníci výtvarné části plenéru se pod vedením doc. Mgr. Vítězslava Švalbacha a Danuše Švalbachové seznámili nejen se základy kresby, lineární perspektivou, kterou procvičovali v telčských uličkách, ale také s kresbou stromů, květeny a městské krajiny. Lektoři fotografické části kurzu Mgr. Jiří Víšek a MgA. Igor Šefr pak kladli důraz především na vytříbenou kompozici, práci se světlem a docílení technicky kvalitního snímku.

Zpět na seznam

U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_075
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_076
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_077
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_078
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_079
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_080
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_081
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_082
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_083
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_084
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_085
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_086
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_087
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_088
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_089
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_090
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_091
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_092
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_093
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_094
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_095
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_096
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_097
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_098
Propagační video Univerzity třetího věku

U3V na Facebooku