Foto

2016/2017 17 Výtvarný plenér

Univerzita třetího věku Masarykovy univerzity pro své posluchače pořádala již jedenáctým rokem Výtvarný plenér v Telči. Účastníci výtvarné části plenéru se pod vedením doc. Mgr. Vítězslava Švalbacha a Danuše Švalbachové seznámili nejen se základy kresby, lineární perspektivou, kterou procvičovali v telčských uličkách, ale také s kresbou stromů, květeny a městské krajiny. Lektoři fotografické části kurzu Mgr. Jiří Víšek a MgA. Igor Šefr pak kladli důraz především na vytříbenou kompozici, práci se světlem a docílení technicky kvalitního snímku.

Zpět na seznam

U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_049
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_050
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_051
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_052
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_053
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_054
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_055
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_056
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_057
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_058
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_060
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_061
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_062
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_064
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_065
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_066
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_067
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_068
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_069
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_070
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_071
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_072
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_073
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_074
Propagační video Univerzity třetího věku

U3V na Facebooku