Foto

2016/2017 17 Výtvarný plenér

Univerzita třetího věku Masarykovy univerzity pro své posluchače pořádala již jedenáctým rokem Výtvarný plenér v Telči. Účastníci výtvarné části plenéru se pod vedením doc. Mgr. Vítězslava Švalbacha a Danuše Švalbachové seznámili nejen se základy kresby, lineární perspektivou, kterou procvičovali v telčských uličkách, ale také s kresbou stromů, květeny a městské krajiny. Lektoři fotografické části kurzu Mgr. Jiří Víšek a MgA. Igor Šefr pak kladli důraz především na vytříbenou kompozici, práci se světlem a docílení technicky kvalitního snímku.

Zpět na seznam

U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_025
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_026
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_027
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_028
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_029
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_030
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_031
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_032
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_033
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_034
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_035
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_036
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_037
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_038
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_039
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_040
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_041
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_042
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_043
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_044
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_045
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_046
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_047
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_048
Propagační video Univerzity třetího věku

U3V na Facebooku