Foto

2016/2017 17 Výtvarný plenér

Univerzita třetího věku Masarykovy univerzity pro své posluchače pořádala již jedenáctým rokem Výtvarný plenér v Telči. Účastníci výtvarné části plenéru se pod vedením doc. Mgr. Vítězslava Švalbacha a Danuše Švalbachové seznámili nejen se základy kresby, lineární perspektivou, kterou procvičovali v telčských uličkách, ale také s kresbou stromů, květeny a městské krajiny. Lektoři fotografické části kurzu Mgr. Jiří Víšek a MgA. Igor Šefr pak kladli důraz především na vytříbenou kompozici, práci se světlem a docílení technicky kvalitního snímku.

Zpět na seznam

099_Polanecka_Gabriela_DSC00606_2017-07-19_021
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_001
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_002
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_003
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_004
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_005
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_006
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_007
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_008
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_009
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_010
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_011
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_012
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_013
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_014
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_015
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_016
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_017
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_018
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_019
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_020
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_021
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_022
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_024
Propagační video Univerzity třetího věku

U3V na Facebooku