Foto

2015/2016 19 Promoce Všeobecně zaměřeného kurzu a kurzu Spirituální dimenze člověka

Ve středu 8. června 2016 se v aule Právnické fakulty Masarykovy univerzity uskutečnilo slavnostní ukončení vzdělávání posluchačů Všeobecně zaměřeného kurzu U3V MU a kurzu Spirituální dimenze člověka. Za přítomnosti prorektorky MU prof. JUDr. Naděždy Rozehnalové, CSc. a akademických funkcionářů jednotlivých fakult byla všem absolventům předána osvědčení o úspěšném absolvování kurzu. Všeobecně zaměřený kurz Univerzity třetího věku na Masarykově univerzitě v akademickém roce 2015/2016 absolvovalo 133 posluchačů, kurz Spirituální dimenze člověka absolvovalo 45 posluchačů.

Zpět na seznam

U3V_promoce_Brno_2016-06-08_193
U3V_promoce_Brno_2016-06-08_199
Propagační video Univerzity třetího věku

U3V na Facebooku