Foto

2015/2016 16 Promoce kurzu Dějiny umění a vizuální kultury

Dne 15. června 2016 se v aule Právnické fakulty Masarykovy univerzity uskutečnilo slavnostní ukončení vzdělávání posluchačů kurzu Dějiny umění a vizuální kultury, kteří kurz navštěvovali v létech 2013 - 2016. Za přítomnosti prorektorky MU prof. JUDr. Naděždy Rozehnalové, CSc.,a děkana Filozofické fakulty MU prof. PhDr. Milana Pola, CSc., byla všem absolventům předána osvědčení o úspěšném absolvování kurzu, která obdrželi z rukou proděkanky Filozofické fakulty doc. Mgr. Jany Horákové, Ph.D. Obřadu byl přítomen také garant kurzu prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. Tříletý cyklus tohoto kurzu absolvovalo 158 posluchačů.

Zpět na seznam

01700214.025
01700214.026
01700214.027
01700214.028
01700214.029
01700214.030
01700214.031
01700214.032
01700214.033
01700214.034
01700214.035
01700214.036
01700214.037
01700214.038
01700214.039
01700214.040
01700214.041
Propagační video Univerzity třetího věku

U3V na Facebooku