Foto

2013/2014 17 kurz Základy televizní kultury, doc. Milan Uhde

V rámci kurzu Jak porozumět televizi?, jehož 7 zastavení se konalo v kině Scala, se uskutečnil dne 24. 4. blok s názvem Veřejnoprávnost, zpravodajství, vyváženost a objektivita. Na toto setkání pozvali moderátoři Milana Uhdeho, který byl po dvě volební období předsedou Rady České televize (jeho mandát vypršel letos v březnu). Hovořilo se o pravdivosti a relevanci médií, o objektivní realitě, o nezaujatosti a nestrannosti zpravodajů. Kvalita celého kurzu byla posluchači označována jako velmi dobrá. Zde je jedno vyjádření: Na každou lekci jsme se těšily a nikdy jsme nebyly zklamané. Naopak, vždycky jste nás příjemně překvapili. Jak výběrem hosta, tak filmovou ukázkou. Zvlášť velké poděkování patří panu Filipu Kršiakovi za fundovaně vedené diskuze.

Zpět na seznam

U3V_Brno_Scala_M-Uhde_2014-04-24_0044
U3V_Brno_Scala_M-Uhde_2014-04-24_0046
U3V_Brno_Scala_M-Uhde_2014-04-24_0048
Propagační video Univerzity třetího věku

U3V na Facebooku