Foto

2013/2014 04 Mimořádná přednáška o sýrech

Dne 22. 10. 2013 se ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně konala mimořádná přednáška doc. Ing. Františka Buňky, Ph.D., a MVDr. Michaely Černíkové, Ph.D. V úvodu přednášky byly rozděleny mléčné výrobky do jednotlivých skupin a podskupin a následně byla charakterizována úloha mléka a mléčných výrobků ve výživě člověka se zaměřením na seniory. Prezentována byla zdravotní rizika plynoucí z nesprávné manipulace anebo skladování mléčných výrobků při výrobě, během distribuce a v domácnostech spotřebitelů. Dále byly vysvětleny principy technologických operací při výrobě přírodních sýrů. Prezentace byla zakončena degustací vybraných vzorků přírodních sýrů typických pro Českou republiku.

Zpět na seznam

01700155.025
01700155.026
01700155.027
01700155.028
01700155.029
01700155.030
01700155.031
01700155.032
Propagační video Univerzity třetího věku

U3V na Facebooku