Foto

2013/2014 01 Vernisáž výstavy

Kresby a fotografie posluchačů Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity představuje výstava v Kavárně pod hodinami v Brně na adrese Česká 31. Vystavované práce vznikly na Výtvarném plenéru U3V, který se konal v červenci letošního roku pod odborným vedením doc. Vítězslava Švalbacha, Danuše Švalbachové, MgA. Jiřího Víška a MgA. Igora Šefra. Slavnostní vernisáž výstavy se uskutečnila 12. září 2013 za účasti prorektora MU doc. Jiřího Němce, Ing. Barbory Haškové, majitele kavárny Šimona Ryšavého, lektorů výtvarného plenéru i autorů vystavených prací. Uvedené fotografie v této složče také zobrazují vystavované panely posluchačů.

Zpět na seznam

U3V_vernisaz_Brno_2013-09-12_00060
U3V_vernisaz_Brno_2013-09-12_00061
U3V_vernisaz_Brno_2013-09-12_00062
U3V_vernisaz_Brno_2013-09-12_00063
Propagační video Univerzity třetího věku

U3V na Facebooku