Foto

2016/2017 17 Výtvarný plenér

Univerzita třetího věku Masarykovy univerzity pro své posluchače pořádala již jedenáctým rokem Výtvarný plenér v Telči. Účastníci výtvarné části plenéru se pod vedením doc. Mgr. Vítězslava Švalbacha a Danuše Švalbachové seznámili nejen se základy kresby, lineární perspektivou, kterou procvičovali v telčských uličkách, ale také s kresbou stromů, květeny a městské krajiny. Lektoři fotografické části kurzu Mgr. Jiří Víšek a MgA. Igor Šefr pak kladli důraz především na vytříbenou kompozici, práci se světlem a docílení technicky kvalitního snímku.

Zpět na seznam

U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_099
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_100
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_101
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_102
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_103
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_104
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_105
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_106
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_107
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_108
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_109
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_110
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_111
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_112
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_113
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_114
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_115
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_116
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_117
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_118
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_119
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_120
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_121
U3V_Plner-Telc_2017_repo_Sefr_122
Propagační video Univerzity třetího věku

U3V na Facebooku