Foto

2015/2016 19 Promoce Všeobecně zaměřeného kurzu a kurzu Spirituální dimenze člověka

Ve středu 8. června 2016 se v aule Právnické fakulty Masarykovy univerzity uskutečnilo slavnostní ukončení vzdělávání posluchačů Všeobecně zaměřeného kurzu U3V MU a kurzu Spirituální dimenze člověka. Za přítomnosti prorektorky MU prof. JUDr. Naděždy Rozehnalové, CSc. a akademických funkcionářů jednotlivých fakult byla všem absolventům předána osvědčení o úspěšném absolvování kurzu. Všeobecně zaměřený kurz Univerzity třetího věku na Masarykově univerzitě v akademickém roce 2015/2016 absolvovalo 133 posluchačů, kurz Spirituální dimenze člověka absolvovalo 45 posluchačů.

Zpět na seznam

U3V_promoce_Brno_2016-06-08_009
U3V_promoce_Brno_2016-06-08_010
U3V_promoce_Brno_2016-06-08_016
U3V_promoce_Brno_2016-06-08_019
U3V_promoce_Brno_2016-06-08_020
U3V_promoce_Brno_2016-06-08_025
U3V_promoce_Brno_2016-06-08_026
U3V_promoce_Brno_2016-06-08_033
U3V_promoce_Brno_2016-06-08_034
U3V_promoce_Brno_2016-06-08_035
U3V_promoce_Brno_2016-06-08_044
U3V_promoce_Brno_2016-06-08_051
U3V_promoce_Brno_2016-06-08_054
U3V_promoce_Brno_2016-06-08_058
U3V_promoce_Brno_2016-06-08_060
U3V_promoce_Brno_2016-06-08_072
U3V_promoce_Brno_2016-06-08_113
U3V_promoce_Brno_2016-06-08_153
U3V_promoce_Brno_2016-06-08_174
U3V_promoce_Brno_2016-06-08_178
U3V_promoce_Brno_2016-06-08_179
U3V_promoce_Brno_2016-06-08_181
U3V_promoce_Brno_2016-06-08_185
U3V_promoce_Brno_2016-06-08_188
Předchozí
Propagační video Univerzity třetího věku

U3V na Facebooku