Foto

2015/2016 16 Promoce kurzu Dějiny umění a vizuální kultury

Dne 15. června 2016 se v aule Právnické fakulty Masarykovy univerzity uskutečnilo slavnostní ukončení vzdělávání posluchačů kurzu Dějiny umění a vizuální kultury, kteří kurz navštěvovali v létech 2013 - 2016. Za přítomnosti prorektorky MU prof. JUDr. Naděždy Rozehnalové, CSc.,a děkana Filozofické fakulty MU prof. PhDr. Milana Pola, CSc., byla všem absolventům předána osvědčení o úspěšném absolvování kurzu, která obdrželi z rukou proděkanky Filozofické fakulty doc. Mgr. Jany Horákové, Ph.D. Obřadu byl přítomen také garant kurzu prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. Tříletý cyklus tohoto kurzu absolvovalo 158 posluchačů.

Zpět na seznam

01700214.001
01700214.002
01700214.003
01700214.004
01700214.005
01700214.006
01700214.007
01700214.008
01700214.009
01700214.010
01700214.011
01700214.012
01700214.013
01700214.014
01700214.015
01700214.016
01700214.017
01700214.018
01700214.019
01700214.020
01700214.021
01700214.022
01700214.023
01700214.024
Předchozí
Propagační video Univerzity třetího věku

U3V na Facebooku