Foto

2017/2018 14 Promoce kurzu Dějiny umění a vizuální kultury

Dne 6. června 2018 se v aule Právnické fakulty Masarykovy univerzity uskutečnilo slavnostní ukončení vzdělávání posluchačů kurzu Dějiny umění a vizuální kultury, kteří kurz navštěvovali v letech 2015 - 2018. Za přítomnosti prorektorky MU doc. PhDr. Mgr. Hany Svatoňové, Ph.D.,a proděkana Filozofické fakulty MU doc. Mgr. Ondřeje Jakubce, Ph.D., byla všem absolventům předána osvědčení o úspěšném absolvování kurzu, která obdrželi z rukou proděkanky Filozofické fakulty doc. Mgr. Jany Horákové, Ph.D. Obřadu byl přítomen také garant kurzu prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. Tříletý cyklus tohoto kurzu absolvovalo 154 posluchačů.

Zpět na seznam

U3V_promoce_Dejiny_umeni
U3V_promoce_Dejiny_umeni
U3V_promoce_Dejiny_umeni
U3V_promoce_Dejiny_umeni
U3V_promoce_Dejiny_umeni
U3V_promoce_Dejiny_umeni
U3V_promoce_Dejiny_umeni
U3V_promoce_Dejiny_umeni
U3V_promoce_Dejiny_umeni
U3V_promoce_Dejiny_umeni
U3V_promoce_Dejiny_umeni
U3V_promoce_Dejiny_umeni
U3V_promoce_Dejiny_umeni
U3V_promoce_Dejiny_umeni
U3V_promoce_Dejiny_umeni
U3V_promoce_Dejiny_umeni
U3V_promoce_Dejiny_umeni
U3V_promoce_Dejiny_umeni
U3V_promoce_Dejiny_umeni
U3V_promoce_Dejiny_umeni
U3V_promoce_Dejiny_umeni
U3V_promoce_Dejiny_umeni
U3V_promoce_Dejiny_umeni
U3V_promoce_Dejiny_umeni
Propagační video Univerzity třetího věku

U3V na Facebooku