Foto

2015/2016 18 Výtvarný plenér

Univerzita třetího věku Masarykovy univerzity pro své posluchače pořádala již desátým rokem Výtvarný plenér v Telči. Účastníci výtvarné části plenéru se pod vedením doc. Mgr. Vítězslava Švalbacha a Danuše Švalbachové seznámili nejen se základy kresby, lineární perspektivou, kterou procvičovali v telčských uličkách, ale také s kresbou stromů, květeny a městské krajiny. Lektoři fotografické části kurzu Mgr. Jiří Víšek a MgA. Igor Šefr pak kladli důraz především na vytříbenou kompozici, práci se světlem a docílení technicky kvalitního snímku.

Zpět na seznam

00001_Visek_Jiri_DSC_0060060_2016-07-21
001U3V_MU_Telc_plener_2016-07_003
002U3V_MU_Telc_plener_2016-07_004
003U3V_MU_Telc_plener_2016-07_005
004U3V_MU_Telc_plener_2016-07_007
005U3V_MU_Telc_plener_2016-07_008
006U3V_MU_Telc_plener_2016-07_009
007U3V_MU_Telc_plener_2016-07_010
008U3V_MU_Telc_plener_2016-07_011
008U3V_MU_Telc_plener_2016-07_012
009U3V_MU_Telc_plener_2016-07_013
010U3V_MU_Telc_plener_2016-07_014
011U3V_MU_Telc_plener_2016-07_015
012U3V_MU_Telc_plener_2016-07_017
013U3V_MU_Telc_plener_2016-07_018
014U3V_MU_Telc_plener_2016-07_020
014U3V_MU_Telc_plener_2016-07_021
015U3V_MU_Telc_plener_2016-07_022
016U3V_MU_Telc_plener_2016-07_024
017U3V_MU_Telc_plener_2016-07_025
017U3V_MU_Telc_plener_2016-07_026
018U3V_MU_Telc_plener_2016-07_029
019U3V_MU_Telc_plener_2016-07_031
020U3V_MU_Telc_plener_2016-07_032
Propagační video Univerzity třetího věku

U3V na Facebooku